Thông cáo báo chí – Họp báo chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số y tế quốc gia, Văn phòng Chính phủ và Bộ y tế sẽ đồng chủ trì chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 – Điểm sáng năm 2020. Chương trình có sự phối hợp tổ chức của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, công ty Truyền thông Thiên Lộc. Mục đích của chương trình nhằm tận dụng tối ưu các thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bối cảnh COVID – 19.

Họp báo diễn ra trên cơ sở hướng tới mục tiêu mở rộng truyền thông về Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 sắp tới được tổ chức, công bố nội dung và những điểm nổi bật của chương trình, đặc biệt là phát động chương trình bình chọn các đơn vị chuyển đổi số y tế Quốc gia và đơn vị điểm sáng Việt Nam 2020.

➤ Thời gian: 09h00 thứ Năm ngày 24.12.2020

➤ Địa điểm: Hội trường y tế điện tử, tầng 4 Cục CNTT – Bộ Y tế

➤ Thành phần tham dự: Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Vụ TTKT, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng, Trung tâm Bảo hiểm Y tế, Cơ quan báo chí

➤ Đơn vị tổ chức: Cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, Thiên Lộc Communication

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: “Sự tham gia tích cực của ngành y tế trong tiến trình thực hiện Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.”

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số trong khi chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, về đất đai, những cơ sở dữ liệu quốc gia khác, những quy định pháp luật đang dần hoàn thiện. Trong một thời gian ngắn, chúng ta đã làm được rất nhiều công việc, đó là khai trương và vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống E-cabinet, Cổng Dịch vụ công quốc gia…Đây là những sản phẩm rất quan trọng, có sự đóng góp của các bộ ngành, địa phương trong đó có ngành y tế.”

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải đưa ra một kiến trúc tổng thể đối với ngành y tế về y tế điện tử trong tương lai, một bức tranh tổng thể về chuyển đổi số quốc gia. Từ đó chúng ta mới đưa ra được những chương trình hành động vào từng nội dung, từng đề án cụ thể. Chương trình chuyển đổi số Y tế Quốc gia – điểm sáng Việt Nam 2020 được tổ chức để trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số trong ngành Y tế, định hướng các cộng đồng Doanh nghiệp và các Đơn vị Nhà nước phối hợp, hỗ trợ thực hiện Chuyển đổi số Y tế có hiệu quả”

Theo đó, chuyên gia Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Nguyễn Thy Nga – Tổng giám đốc V-startup Việt Nam cho rằng: “Thị trường Y tế số Việt Nam còn nhiều tiềm năng để khai phá.”

Để lại bình luận