TỔNG QUAN

Với mục đích triển khai Chương trình Chuyển đổi số Y tế Quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số Chủ trương, Chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư và Quyết định số 749/QĐ-TTG ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời để trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số trong ngành Y tế, định hướng các cộng đồng Doanh nghiệp và các Đơn vị Nhà nước phối hợp, hỗ trợ thực hiện Chuyển đổi số Y tế có hiệu quả; Chương trình Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia do Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế và Tập đoàn Đầu tư và Quản lí V-Startup phối hợp thực hiện sẽ được tổ chức vào ngày 29 & 30 tháng 12 năm 2020.

Các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị gồm có:

  1. Chương trình đặc biệt: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Y tế gặp gỡ các Đại diện nổi bật trong lĩnh vực Chuyển đổi số Y tế tại Văn phòng Chính phủ, được tổ chức vào buổi chiều ngày 29/12/2020.
  2. Chuỗi 4 Hội thảo Chuyên đề: Nội dung Hội thảo xoay quanh việc Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe, Chuyển đổi số Y tế trong khám chữa bệnh và Chuyển đổi số trong quản trị Y tế với sự tham gia và dẫn dắt của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng hơn 40 Đơn vị Y tế. Chuỗi Hội thảo được tổ chức từ 08:00 – 17:00 ngày 29/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
  3. Phiên toàn thể Hội nghị Chuyển đổi số Y tế Quốc gia: Diễn ra vào buổi sáng ngày 30/12/2020 với sự góp mặt của các Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành có liên quan cùng các Đơn vị nổi bật trong lĩnh vực Chuyển đổi số Y tế. Phiên toàn thể được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
  4. Triển lãm về Điển hình Y tế Quốc gia 2020: Chương trình triển lãm với mục tiêu Giới thiệu gian hàng, trưng bày hình ảnh, sản phẩm demo, video clip demo… của các Doanh nghiệp có thành tựu Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế, không gian mở, sáng tạo trong lĩnh vực y tế… Từ đó đưa hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu tới lãnh đạo Chính phủ, các Cơ quan Báo chí và các Tổ chức Doanh nghiệp lớn, kết nối đầu tư. Triển lãm được tổ chức xuyên suốt 02 ngày Hội nghị 29 & 30/12/2020.
Xem thêm

Đăng ký ngay Thông tin Tài trợ