Xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng công khai, minh bạch

Để đổi mới việc giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính theo đúng mong muốn của Chính phủ thì điều kiện kiên quyết là phải có hệ thống một cửa và Cổng Dịch vụ công của địa phương, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) 

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan, lĩnh vực cải cách hành chính giai đoạn này đã thu được nhiều kết quả, thể hiện qua các con số, đặc biệt là về tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, hệ thống pháp luật được đồng bộ hơn, tạo sức mạnh và điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên thông và quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Việc kiểm soát quy định về thủ tục hành chính ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thể chế. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong các bảng xếp hạng thế giới…

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cũng nhìn nhận, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, rườm rà, phức tạp. Do đó, trong giai đoạn tới, cần chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang hoàn thiện thể chế, tập trung đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, gắn với xây dựng Chính phủ điện tử…

Hệ thống văn bản pháp luật từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, thống nhất; điều kiện kinh doanh, hoạt động kiểm tra chuyên ngành được cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên tục được nâng cao, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được cải thiện đáng kể; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công có nhiều đột phá…

Lĩnh vực Y tế cũng đã đẩy mạnh cải cách TTHC, chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, sử dụng thông suốt phần mềm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và phần mềm quản lý hành nghề khám, chữa bệnh của Bộ Y tế trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề. Việc đẩy mạnh triển khai cải cách TTHC đã từng bước tạo được sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như phòng chống dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ, Bộ y tế chủ trì. Cục Kiểm soát thủ tục VPCP, cục CNTT Bộ y tế và Tập đoàn Đầu tư và Quản lí V-Startup phối hợp tổ chức Chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020 vào ngày 29 – 30/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Chương trình góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế. Chuyển đổi số các dịch vụ y tế là để người dân được hưởng những lợi ích, dịch vụ tốt nhất về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. VPCP sẽ tích cực cùng Bộ Y tế tái cấu trúc các quy trình theo hướng cải cách, cắt bỏ những thủ tục rườm rà để triển khai thành công chương trình chuyển đổi số ngành Y tế.

Bài và clip: ehealthvietnamsummit.com

Để lại bình luận