PGS.TS Trần Quý Tường: “Xóa bỏ bệnh án giấy là chuyển đổi số bệnh viện thành công 70%”

Ehealth Vietnam Summit – Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, có giao cho ngành y tế “Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế”.

Thế nào là chuyển đổi số y tế? Và ai có thể định nghĩa được khái niệm này?

PGS.TS Trần Quý Tường phát biểu trong chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia 2020

Trong khuôn khổ của chương trình Chuyển đổi số y tế quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, PGS.TS Trần Quý Tường đã chia sẻ về quá trình ông  cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu trăn trở để đưa ra định nghĩa chính xác về khái niệm chuyển đổi số y tế.

Theo định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông: “Bản chất của chuyển đổi số là việc chuyển đổi từ cách sống, cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc với cả các phiên bản số của các thực thể và sự kết nối của chúng trong không gian số.” Đây là một định nghĩa vĩ mô và không phải ai cũng quen thuộc với tất cả các khái niệm được đưa ra trong định nghĩa này.

PGS.TS Trần Quý Tường cùng nhóm nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của GS.TS Hồ Tú Bảo, người có rất nhiều về kinh nghiệm, về lý thuyết, về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo và cùng đưa ra định nghĩa làm rõ hơn định nghĩa của Bộ TTTT:

“Chuyển đổi số y tế là quá trình ứng dụng tổng thể và toàn diện công nghệ thông tin trong ngành y tế trong đó tập trung vào các công nghệ số hiện đại để làm thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe.”

Quyết định 5316/QĐ-BYT về phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được phê duyệt ngày 22 tháng 12 năm 2020 cũng sử dụng khái niệm do Cục trưởng Cục CNTT đưa ra.

PGS.TS Trần Quý Tường cùng đoàn công tác đến thăm các bệnh viện thực hiện chuyển đổi số 

Để hoàn thành quá trình chuyển đổi số bệnh viện rất nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi.  Theo PGS.TS Trần Quý Tường, đối với việc chuyển đổi số trong các bệnh viện, bệnh viện nào đã triển khai bệnh án điện tử mà bỏ được giấy, đã được coi là chuyển đổi số thành công đến 70%. 30% còn lại đến từ việc ứng dụng thêm các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn …

Hiện nay, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều hệ thống thông tin lớn phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số y tế như: Mạng kết nối y tế Việt Nam (yte.gov.vn), hệ thống PACS cloud, ứng dụng đăng ký KCB trực tuyến và nhiều ứng dụng thiết thực khác, triển khai hệ thống CSDL dược quốc gia, kết nối liên thông CSDL cung ứng thuốc trên toàn quốc; triển khai hệ thống tiêm chủng quốc gia… hướng tới chuyển đổi số toàn diện ngành y tế.

Chương trình chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 – Ehealth Vietnam Summit tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngày 29 – 30/12/2020 do Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn đầu tư và quản lý V-startup phối hợp tổ chức. Chương trình nhằm tổng kết Việt Nam năm 2020, với tác động của COVID – 19 và trong chặng đường dài hướng tới mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia.

Ảnh&bài: Ehealth Vietnam Summit

 

 

Để lại bình luận