Thông tin Chương trình Chuyển đổi số y tế Quốc gia – Điểm sáng Việt Nam 2020

Chương trình chuyển đổi số Y tế Quốc gia 2020 – eHealth Vietnam Summit tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngày 29 – 30/12/2020 do Văn phòng Chính phủ và Bộ y tế đồng chủ trì, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng chính phủ, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, công ty Truyền thông Thiên Lộc phối hợp tổ chức, với mục đích tận dụng tối ưu các thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin, huy động nguồn lực xã hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bối cảnh COVID – 19.

 

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 29 – 30/12/2020 với sự chủ trì của Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế, mang đến góc nhìn toàn cảnh và cách tiếp cận chính xác về vấn đề chuyển đổi số Y tế,  các Lãnh đạo Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành trao đổi thông tin, kết nối, thúc đẩy mạng lưới chuyển đổi số y tế và những ứng dụng công nghệ tại Việt Nam. Từ đó chuyển đổi số y tế hướng tới mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm:

Triển khai Chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Chương trình chuyển số trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Định hướng các cộng đồng doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số y tế có hiệu quả.

Tăng cường truyền thông về mục đích và ý nghĩa của chuyển đổi số y tế, góp phần thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và toàn ngành y tế về chuyển đổi số.

Ngành y tế sẽ tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số Quốc gia

Các hoạt động chính trong chương trình dự kiến:

  • Chương trình đặc biệt: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gặp gỡ các Đại diện tiêu biểu, tấm gương sáng trong lĩnh vực Chuyển đổi số Y tế tại Văn phòng Chính phủ, được tổ chức vào buổi chiều ngày 29/12/2020.
  • Chuỗi 4 Hội thảo Chuyên đề với các nội dung: Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe, Chuyển đổi số Y tế trong khám chữa bệnh và Chuyển đổi số trong quản trị Y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút đầu tư trong lĩnh vực y tế, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường của hơn 1000 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc…
  • Phiên toàn thể Hội nghị với sự góp mặt của các Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan, các ngân hàng, các bệnh viện, cùng các Đơn vị nổi bật trong lĩnh vực Chuyển đổi số Y tế;
  • Triển lãm về Điển hình Y tế Quốc gia 2020 với mục tiêu Giới thiệu gian hàng, trưng bày hình ảnh, sản phẩm demo, video clip demo… của các Doanh nghiệp có thành tựu Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế, không gian mở, sáng tạo trong lĩnh vực y tế… Từ đó đưa hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu tới lãnh đạo Chính phủ, các Cơ quan Báo chí và các Tổ chức Doanh nghiệp lớn, kết nối đầu tư.

Ban tổ chức của chương trình eHealth Vietnam Summit 2020

Chi tiết chương trình xin vui lòng liên hệ https://ehealthvietnamsummit.com. Liên hệ nội dung: Cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ, Cục công nghệ thông tin Bộ y tế, Tập đoàn đầu tư và quản lý V-startup. Tham gia triển lãm, quảng bá truyền thông xin mời liên hệ đơn vị truyền thông tổ chức sự kiện Thiên Lộc. Email: support@ehealthvietnamsummit.com, hotline 0929994929 (ms Tâm Anh).

Đơn vị Chủ trì: Bộ Y tế & Văn phòng Chính phủ,
Đơn vị Tổ chức: Cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ , Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, Thiên Lộc Communication

⏰ Link đăng ký tham dự Chương trình: https://bit.ly/39PmxLJ                                                      🔮 Tham gia triển lãm truyền thông : https://bit.ly/33DSgvs
📩 Theo dõi tin tức về Chương trình:     https://bit.ly/3qvx58H                                                        📝 Theo dõi thông tin Báo chí: https://bitly.com.vn/026owh

Để lại bình luận